Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży całkowicie nowych mieszkań położonych w kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Lipowej 20 w Łodzi. Odrestaurowana kamienica to unikalny budynek na łódzkim rynku nieruchomości odróżniający się od większości kamienic nietypową bryłą, gdyż jej ustawienie w części frontowej, nie jest prostopadłe ani też równoległe do oficyn. Ponadto cechuje ją jeszcze jeden rzadki szczegół architektoniczny – wąski pas zieleni między ogródkiem zrealizowanym w pierzei, a licem elewacji.

Wizytówką opisywanej kamienicy jest jej elewacja, która wyróżnia się symetrycznymi szerokimi ryzalitami w skrajnych skrzydłach budynku oraz podzielona została pilastrami stylizowanymi na styl joński.

Nowe mieszkania, które oferowane są do sprzedaży powstały poprzez nadbudowanie kamienicy, dzięki czemu wyodrębnione zostały trzy przestronne mieszkania w części frontowej oraz trzy w kolejnych oficynach. Nadbudowa polegała na zdjęciu istniejącej konstrukcji dachu i zastąpieniu go nowym, mansardowym pokrytym blachą cynkową. Ponadto w celu zapewnienia jak najlepszego rezultatu modernizacji, kamienica zyskała nowy żelbetonowy strop ostatniej kondygnacji.

Dodatkowo, aby sprostać obowiązującym obecnie wymaganiom techniczno-budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wszystkie oficyny (klatki schodowe) kamienicy zostały wyposażony w kompletny w pełni zautomatyzowany system przeciwpożarowy w skład, którego wchodzą szafki hydrantowe, czujniki dymu i klapy dymowe firmy MERCOR.

Na teren patio, na którym znajdują się miejsca postojowe, prowadzi brama wjazdowa otwierana pilotem, a cała posesja jest monitorowana poprzez system kamer.

W kamienicy systematycznie trwają prace rewitalizacyjne, które mają na celu nieustannie podnosić walory estetyczno-użytkowe kamienicy, a w szczególności przysłużyć się poprawieniu komfortu życia mieszkańców posesji przy ulicy Lipowej 20.